[1]
Froniewski, J. 2020. Specyfika sakramentu namaszczenia chorych w Kościołach orientalnych. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 1 (luty 2020), 55–68. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.55-68.