[1]
Piela, M. 2020. Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 1 (luty 2020), 149–166. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.149-166.