[1]
Laszczyńska-Fankanowska, K. 2020. „Dobro cenię we wszystkich, nawet w sobie”. Norwidowe ujęcie dobra. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 1 (luty 2020), 167–186. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.167-186.