[1]
Laszczyńska-Fankanowska, K. 2020. Roman Słupek SDS, Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Wiara, Kościół i wierzący inaczej w myśli Benedykta XVI, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 21, 1 (luty 2020), 253–256. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.253-256.