[1]
Adamczyk, D. 2020. Oczyszczenie ludu Bożego z grzechów w świetle Listu do Hebrajczyków. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 2 (mar. 2020), 45–56. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.45-56.