[1]
Hołubowicz, R. 2020. Sakrament chrztu świętego w świetle ustawodawstwa katolickich Kościołów Wscho- dnich zawartego w Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 2 (mar. 2020), 99–119. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.99-119.