[1]
Piela, M. 2020. Uwarunkowania kościelno-polityczne posługi biskupiej A. Bertrama we Wrocławiu w okresie pierwszej wojny światowej (1914-1918). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 2 (mar. 2020), 131–146. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.131-146.