[1]
Jezierska, E. 2020. Sprawozdanie z sympozjum: Kościół domem budowanym przez miłość. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22 marca 2012 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 2 (mar. 2020), 183–184. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.183-184.