[1]
Dołganiszewska, E. 2020. Ewa K. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia Świętej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 2 (mar. 2020), 185–188. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.185-188.