[1]
Wołyniec, W. 2020. Teologia Soboru Nicejskiego w świetle Listu Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 1 (mar. 2020), 39–52. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.39-52.