[1]
Jóźwik, M. 2020. Przemiany w świadomości religijnej młodzieży polskiej. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 1 (mar. 2020), 145–164. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.145-164.