[1]
Piela, M. 2020. Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (2). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 1 (mar. 2020), 165–176. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.165-176.