[1]
Jezierska, E. 2020. VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20–22 września 2011 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 1 (mar. 2020), 207–208. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.207-208.