[1]
Dec, I. 2020. Ks. Stanisław Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 204. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 20, 1 (mar. 2020), 222–224. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.222-224.