[1]
Piela, M. 2020. Priorytety duszpasterskie w Diecezji Wrocławskiej w pierwszych latach pasterskiej posługi biskupa Adolfa Bertrama (1). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 2 (mar. 2020), 185–193. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.185-193.