[1]
Mrzygłód, P. 2020. Stanisław Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 246. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 2 (mar. 2020), 222–224. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.222-224.