[1]
Giemza, B. 2020. Czesław Parzyszek SAC, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, (Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa 10), Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2010, ss. 502. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 2 (mar. 2020), 242–245. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.242-245.