[1]
Tupikowski, J. 2020. Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 258. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 2 (mar. 2020), 248–250. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.2.248-250.