[1]
Wołyniec, W. 2020. Aktualność trynitologii starożytnego Synodu Rzymskiego (ok. 263 r.). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 1 (mar. 2020), 91–104. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.91-104.