[1]
Jezierska, E. 2020. Obraz Boga Ojca w teologii Pawłowej. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 1 (mar. 2020), 105–112. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.105-112.