[1]
Jezierska, E. 2020. VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 48. Sympozjum Bibli stów Polskich, Tarnów, 7–9 września 2010 r. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 19, 1 (mar. 2020), 225–226. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2011.19.1.225-226.