[1]
Szczych, J. 2020. Sanktuaria Kościoła lwowskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 18, 2 (mar. 2020), 169–195. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.169-195.