[1]
Lukoszek, M. 2020. Antykoncyliarystyczne orzeczenia konstytucji «Pastor aeternus» I Soboru Watykańskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 18, 2 (mar. 2020), 37–50. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.37-50.