[1]
Śniadoch, G. 2020. Marcin Karas, Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008, ss. 336. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 18, 2 (mar. 2020), 275–277. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.275-277.