[1]
Tupikowski, J. 2020. Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 590. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 18, 2 (mar. 2020), 277–280. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.277-280.