[1]
Kuchta, D. 2020. Świadectwo o dziełach Bożych. Analiza lingwistyczna perykopy J 9, 1- 41. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 18, 1 (kwi. 2020), 73–97. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.1.73-97.