[1]
Zawadzki, R. 2020. Biblijne inspiracje encykliki «Dives in misericordia». Wrocławski Przegląd Teologiczny. 17, 2 (kwi. 2020), 93–99. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.93-99.