[1]
Jezierska, E. 2020. VI Walne Zebranie Biblistów Polskich XLVII Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Olsztyn, 22-24 IX 2009). Wrocławski Przegląd Teologiczny. 17, 2 (kwi. 2020), 263–264. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.263-264.