[1]
Musioł, M. 2020. Marian Sentek, Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena, ordynariusza diecezji Münster w latach 1933-1946, Wrocław 2008, ss. 336. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 17, 2 (kwi. 2020), 275–280. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.275-280.