[1]
Pater, J. 2020. Ks. Piotr Nitecki, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 19171946, Soli Deo, Wrocław 2006, ss. 320. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 17, 1 (kwi. 2020), 286–288. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.286-288.