[1]
Lubowicki, K. 2020. O. Piotr Piasecki OMI, Medytacja chrześcijańska. Antropologicznoteologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 135 [Studia i Materiały, 114]. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 17, 1 (kwi. 2020), 280–282. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.280-282.