[1]
Seweryniak, H. 2020. Recenzja: Marek Lis, To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku (This is not Jesus. Film Apocrypha in the 21st Century), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, pp. 148. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 28, 2 (grudz. 2020), 349–356. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.349-356.