[1]
Zatwardnicki, S. 2020. Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzingera. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 28, 2 (grudz. 2020), 63–93. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.63-93.