[1]
Merecki, J. 2020. Europa, filozofia i chrześcijaństwo. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 28, 2 (grudz. 2020), 285–294. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.285-294.