[1]
Hampl, L. 2021. Przekłady biblijne nazw należących do kategorii pojęciowej ptactwa w Księdze Hioba 28,7 z bazowym komponentem leksykalnym ostříže i kobuza – na materiale czeskim i polskim. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 2 (grudz. 2021), 7–28. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.7-28.