[1]
Zatwardnicki, S. 2021. Świętość Kościoła a świętość Pisma. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 2 (grudz. 2021), 121–160. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.121-160.