[1]
White, T.J. 2021. Wiedza wlana Chrystusa. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 2 (grudz. 2021), 93–119. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.93-119.