[1]
Tomaszewski, J. 2021. Sprawozdanie: Przez wartości i kompetencje do sukcesu firmy. Konferencja otwierająca I edycję Akademii Przedsiębiorczości „Aptissimi”, Centrum Misji Afrykańskich – Borzęcin Duży, 17–18 września 2021 roku. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 2 (grudz. 2021), 347–350. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.347-350.