[1]
Seweryniak, H. 2021. Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje prasy wyznaniowej. Studium na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2020, ss. 428. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 29, 2 (grudz. 2021), 313–323. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.313-323.