[1]
White, T.J. 2023. Powszechne pośrednictwo Chrystusa a religie niechrześcijańskie. Wrocławski Przegląd Teologiczny. 30, 2 (luty 2023), 63–86. DOI:https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.63-86.