(1)
Biernaczyk, M. Plutarch Z Cheronei – Koncepcja Zasad. wpt 2019, 27, 225-245.