(1)
Berkman, J. A. Fenomenologia a Filozofia chrześcijańska. Trzy Przemiany Edith Stein. wpt 2019, 27, 201-224.