(1)
Rambiert-Kwaśniewska, A. Problematyka przekładu toponimów W Septuagincie Na przykładzie „wełny Z Miletu” (Ez 27,18). wpt 2020, 28, 31-48.