(1)
Słupek, R. Argument Kaloniczny W Teologii Fundamentalnej. Uwagi Na Marginesie Dokumentu Papieskiej Rady Ds. Kultury „Via pulchritudinis” – Uprzywilejowana Droga Ewangelizacji I Dialogu. wpt 2021, 29, 301-321.