(1)
Tarocchi, S. Jezus Chrystus I Współczesne Nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa Jako Postaci Historycznej. WPT 2020, 28, 7-22.