(1)
Ostański, P. Ty będziesz Nazywał Się Kefas (J 1, 42). Kefas I Inne Aramejskie Osobowe Nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu. wpt 2019, 24, 7-22.