(1)
Rosik, M. Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926–2013. Studium Historyczno-porównawcze, Mińsk: „Pro Christo”, 2017, Ss. 412. wpt 2019, 25, 210-212.