(1)
Giemza, B. Sprawozdanie Z I Kongresu Teologii Praktycznej Pt. „Polska Krajem misyjnym?”, Warszawa, 19–21 września 2016. wpt 2019, 24, 239-241.