(1)
Ostański, P. Języki używane Przez Jezusa Na Tle Sytuacji językowej W Rzymskiej Palestynie. wpt 2019, 23, 45-74.