(1)
Jarosiewicz, A. Walter Kardynał Kasper I Jego Eklezjologiczny Prymat miłosierdzia. Miłosierdzie W wolności, odpowiedzialności I sprawiedliwości. wpt 2019, 23, 127-148.